Styrelse

Ordförande 
Anders Kesselfors
E-post: anders@haningebk.com

Viceordförande
Bernt Carlborg

Sekreterare
Jesper Tornborg

Kassör
Helena Lepistö

Ledamot
Carina Tornborg, Lena Lundberg, Jesper Schinkler

Supleanter
Simon Bidzhe, Joaquin Perez Fjeld och Aidan Alexander

Revisor
Anders Lexander, revisor suppleant:

Valberedning
Gunnar Ek och Robin Sandin

Disciplinnämnd
Jonas Höglund ordförande, Håkan Sindemark och Jani Salonen

Ungdomsrepresentanter
Medina Zaman, Malin Sandberg, Kutay Barlak och Adam Rhafouli