Styrelse

Ordförande 
Anders Kesselfors
E-post: anders@kebyab.se

Viceordförande
Bernt Carlborg

Sekreterare
Kjell Södergren och Bo Hansson

Kassör
Helena Lepistö

Ledamot
Carina Tornborg och Paulus Ifadidis

Supleanter
Stefan Fernström och Jan Ädel

Revisor
Jesper Tornborg, revisor suppleant: Jesper Schinkler

Valberedning
Gunnar Ek och Anders Lexander