STYRELSE

Ordförande 
Jan Ädel
E-post: janne.adel@gmail.com

Viceordförande
Bernt Carlborg

Sekreterare
Kjell Södergren och Bo Hansson

Kassör
Helena Lepistö

Ledamot
Carina Tornborg

Supleanter
Tony Månsson och Paulo Ifadidis

Revisor
Vusal Quliev