Styrelse

Ordförande 
Anders Kesselfors
E-post: anders@haningebk.com

Viceordförande
Jesper Schinkler

Sekreterare
Jesper Tornborg

Kassör
Helena Lepistö

Ledamot
Patrik Fållsten, Lena Lundberg och Rikard Lundby

Supleanter
Berndt Carlborg, Faiza Khan

Revisor
Anders Lexander, revisor suppleant:

Valberedning
Gunnar Ek och Robin Sandin

Disciplinnämnd
Jonas Höglund ordförande, Håkan Sindemark och Jani Salonen

Ungdomsrepresentanter
Medina Zaman, Linn Mesto och Adam Rhafouli