Styrelse

Ordförande 
Anders Kesselfors
E-post: anders@haningebk.com

Viceordförande
Bernt Carlborg

Sekreterare
Jesper Tornborg

Kassör
Helena Lepistö

Ledamot
Carina Tornborg, Lena Lundberg, Jesper Schinkler

Supleanter
Anila Mohammad och Aidan Alexander

Revisor
Anders Lexander, revisor suppleant:

Valberedning
Gunnar Ek och Robin Sandin

Disciplinnämnd
Jonas Höglund ordförande, Håkan Sindemark och Jani Salonen

Ungdomsrepresentant
Kamila Östlund