Styrelse

Ordförande 
Anders Kesselfors
E-post: anders@kebyab.se

Viceordförande
Bernt Carlborg

Sekreterare
Jesper Tornborg

Kassör
Helena Lepistö

Ledamot
Carina Tornborg, Lena Lundberg

Supleanter
Stefan Fernström och Jan Ädel

Revisor
Anders Lexander, revisor suppleant: Jesper Schinkler

Valberedning
Gunnar Ek och Mikael Svensson

Disciplinnämnd
Jonas Höglund ordförande, Håkan Sindemark och Jani Salonen

Ungdomsrepresentanter
Kamila Östlund, Vera Persson Donkersloot och Aidan Alexander